İÇ VE DIŞ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
İç Yatay Geçiş
Boğaziçi Üniversitesi'nin herhangi bir bölümünden yatay geçiş yapılabilmesi için gerekenler:
a) En az 2.75 G.N.O.(genel not ortalaması)
b) Bölüm değerlendirmesi

Dış Yatay Geçiş
Diğer bir üniversiteden yatay geçiş yapılabilmesi için gerekenler:
a) En az 3.00 G.N.O.(genel not ortalaması)
b) Bölüm değerlendirmesi
Lisans
Eğitimi
Lisansüstü
Eğitimi
HABER ve DUYURULAR