ARAŞTIRMA

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü toplumsal bilimlerde eleştirel ve kamusal bir yaklaşımı benimser. Aşağıda bu doğrultudaki çabalarımızın bazı örneklerini bulacaksınız.   HALEN SÜREN ÇALIŞMALARIMIZ

 Eva-Marie Dubuisson Kazakistan ve Altaylar'da ekoloji, şifa verici pratikler ve hikaye anlatımı üzerine etnografik çalışma yürütüyor.

Tuna Kuyucu ve Didem Danış (Galatasaray Üniversitesi) dört endüstrileşen şehirde hane ekonomisi, şehir coğrafyası ve sınıf yapısındaki değişimleri inceliyorlar. 


Bülent Küçük Türkiye'de antisemitizm konulu bir araştırma yürütüyor.

 

Ceren Özselçuk Rethinking Marxism dergisinin yazı kurulunda.

 

Nükhet Sirman Mersin'de göçmenler üzerine çalışmaya devam ediyor.

 

Nazan Üstündağ bir siyasi gezi rehberi hazırlıyor.


Abbas Vali İran'da demokratik dönüşüm imkanı üzerine bir kitap yazıyor.


Zafer Yenal ve Cengiz Kırlı (B.Ü. Atatürk Enstitüsü) New Perspectives on Turkey dergisinin editörleridirler.

 


YAKIN GEÇMİŞTEN YAYINLARIMIZ

 

Meltem Ahıska, 2010. Occidentalism in Turkey: Questions of Modernity and National Identity in Turkish Radio Broadcasting. Londra: I. B. Tauris.

 

Işık Aytaç ve Bruce Rankin, 2009. “Economic Crisis and Marital Problems in Turkey: Testing the Family Stress Model.” Journal of Marriage and Family 71(3): 756-767.

 

Ayfer Bartu Candan ve Biray Kolluoğlu, 2008. “Emerging Spaces of Neoliberalism: A Gated Town and a Public Housing Project in Istanbul.” New Perspectives on Turkey 39:5-46.

 

 

Eva-Marie Dubuisson, 2010. “Confrontation in and through the Nation in Kazakh Aitys Poetry.”  Journal of Linguistic Anthropology 20(1): 101-115.

 

Biray Kolluoğlu ve Meltem Toksöz (der.), 2010. Cities of the Mediterranean: From the Ottomans to the Present Day. Londra: I. B. Tauris.

 

Tuna Kuyucu, 2015. "Comparative Analysis of Urban Redevelopment Projects in Three Turkish Cities”, Urban Affairs Review 51(3): 381-413.


Tuna Kuyucu, 2014. “Law, Property and Ambiguity: The Uses and Abuses of Legal Ambiguity in Remaking Istanbul’s Informal Settlements”, International Journal of Urban and Regional Research, 38(2): 609-627.


 

Bülent Küçük, 2009.“Borders of Europe: Fantasies of Identity in the Enlargement Debate on Turkey.” New Perspectives on Turkey41:89-115.

 

Ceren Özselçuk ve Yahya Madra, 2010. “Enjoyment as an Economic Factor: Reading Marx with Lacan.” Subjectivity 3(3): 323-347.

 

Abbas Vali, 2012. Modernity and the Stateless: The Kurdish Question in Iran. Londra: I. B. Tauris.

 

Çağlar Keyder ve Zafer Yenal, 2011. “Agrarian Change under Globalization: Markets and Insecurity in Turkish Agriculture.”Journal of Agrarian Change 11(1): 60-86.

 


BÖLÜMÜMÜZÜN GEÇMİŞİNDEN

 

Faruk Birtek ve Thalia Dragonas (der.), 2005. Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey. Londra: Routledge.


Nilüfer Göle, 1996. The Forbidden Modern: Civilization and Veiling. Ann Arbor: University of Michigan Press.

 

Haldun Gülalp, 2003. "Whatever Happened to Secularization? The Multiple Islams in Turkey." The South Atlantic Quarterly 102(2/3): 381-395.


Metin Heper, Ayşe Öncü, ve Heinz Kremer (der.), 1993. Turkey and the West: Changing Political and Cultural Identities. London: I. B. Tauris.

 

Deniz Kandiyoti, 1977. “Sex Roles and Social Change: A Comparative Appraisal of Turkey"s Women.” Signs 3(1):57-73.

 

Çağlar Keyder (der.), 1999. Istanbul: Between the Global and the Local. Boulder: Rowman & Littlefield.


Ferhunde Özbay, 1991. "Changes in Women's Activities Both Inside and Outside the Home." Şirin Tekeli (der.), Women in Modern Turkish Society içinde. Londra: Zed Books.


Frederic C. Shorter ve Belgin Tekçe, 1984. "Determinants of Child Mortality: A Study of Squatter Settlements in Jordan." Population and Development Review 10:257-280.

 


MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMALARI

 

Ari Adut, 2005. “A Theory of Scandal: Victorians, Homosexuality, and the Fall of Oscar Wilde.” American Journal of Sociology111(1):213-248.

 

Elif Andaç, 2009. “Transnational Ideologies and State Building: The Ottoman Empire in Transition.” Political Power and Social Theory20:133-166.  

 

Mücahit Bilici, 2011. “Homeland Insecurity: How Immigrant Muslims Naturalize America in Islam.” Comparative Studies in Society and History 53(3): 595-622.

 

Kurtuluş Gemici, baskıda.“Uncertainty and Markets.” Theory and Society.


Fatma Müge Göçek, 2011. The Transformation of Turkey: Redefining State and Society from the Ottoman Empire to the Modern Era. Londra: I. B. Tauris.


Elif Kale-Lostuvalı, 2007. “Negotiating State Provision: State-Citizen Encounters in the Aftermath of the Izmit Earthquake.” Sociological Quarterly 48(4):745-767.

 

Dicle Koğacıoğlu, 2004. “The Tradition Effect: Framing Honor Crimes in Turkey.” differences 15(2): 118-151.

 

Cenk Özbay, 2010. “Nocturnal Queers: Rent Boys' Masculinity in Istanbul.” Sexualities 13(5): 645-663.

 

Esra Özyürek, 2006. Nostalgia for the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey. Durham: Duke University Press.

 

Cihan Tuğal, 2009. Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism. Stanford: Stanford University Press.

 

Berna Turam, 2007. Between Islam and the State: The Politics of Engagement. Stanford: Stanford University Press.

 

Lisans
Eğitimi
Lisansüstü
Eğitimi
HABER ve DUYURULAR